Bioversal Yangın Söndürme Cihazları

Biyolojik yangın söndürme cihazı

1lt - 2lt - 6lt - 9lt - 25lt - 50lt

  • Bioversal, kirliliğin biyolojik degradasyonunu (ayrışması) hızlandıran temizleyici ve yangın söndürücülerden oluşan ürünlerin genel adıdır.
  • Bu ürünlerin içerisinde bulunan Eco Aktivatör katalizör olarak görev yapar. Yağ ve petrol kaynaklı kirlilik, stabil olarak kapsüle edilen çok küçük parçalara ayrılır.
  • Tamamen doğal esaslı olup canlılara ve çevreye hiçbir olumsuz etkisi yoktur.
  • Konsantre sıvı olarak kullanıma sunulmaktadır.
  • Yanıcı, tutuşturucu ve tahriş edici özellik içermez.
  • Ürün kullanıldıktan sonra hiçbir atık oluşmaz. (Kirliliğe sebep olan maddeler ürünün kullanımı sonucu, 1-14 gün içinde, ayrışarak doğal ortamda var olan su (H2O) ve karbondioksite (CO2) dönüşerek havaya karışırlar.
  • Toksik yani zehirli artıklar hızlı bir şekilde mikroorganizmalar için enerji kaynağına dönüşür. En sonunda ise geriye sadece zararsız artıklar kalır.
  • Ürünlerin raf ömrü aynı amaçlı kimyasal ürünlere göre bir kat daha fazladır.